Fors

Übers Wohenende war Fors bei uns zu Gast

 

Roland Hegi: Guitars
Doro Wetter: Keyboards
Harry Schärer: Bass
Felix Waldispühl: Drums

Michael Brändli: Tonmeister

Fors